BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Informacja o wyborze oferty na dostawę patelni grillowych (nagród rzeczowych) na potrzeby imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida II”

Ruciane – Nida, dn. 13 / 06 / 2013r.
PF.042.15.2012.KS
Lp.4.


Informacja o wyborze oferty na dostawę patelni grillowych (nagród rzeczowych) na potrzeby imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida II”

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę patelni grillowych (nagród rzeczowych) na potrzeby projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida II” – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez NOIS Sp. z.o.o., ul. Jutrzenki 12, 02-233 Warszawa – o wartości 562,90 zł netto.
Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).
Informacja dot. projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida II”. Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Zdzisław Stecka – Zastępca Burmistrza
Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 11:53
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 cze 2013 08:33
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1488 razy