BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 583, 584, 585
3. Powierzchnia łączna: 1 222 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVII/90/2005, z dnia 01.12.2005 roku.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako M – teren zabudowy jednorodzinnej.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 91 600,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012965/3.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 91 600,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 112 668,00 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 21 068,00 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.06.2013 roku do dnia 05.07.2013roku.
Data powstania: piątek, 14 cze 2013 13:07
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2013 09:22
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1522 razy