BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 522/3 i 526/2
3. Powierzchnia: 80 m2 i 10 m2
Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXV/227/2013, z dnia 22.04.2013 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 543, położonej w miejscowości Ruciane-Nida. przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 5 594,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013038/3.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 5 594,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 6 880,62 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 286,62 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.06.2013 roku do dnia 5.07.2013roku.
Data powstania: piątek, 14 cze 2013 13:10
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2013 09:22
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1619 razy