BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Karwica, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 4/3
3. Powierzchnia: 4271 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXV/228/2013, z dnia 22.04.2013 roku, sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone jako 2US – tereny usług turystycznych.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 219 786,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00027215/9.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 219 786,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 270 336,78 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 50 550,78 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.06.2013 roku do dnia 05.07.2013roku.

Data powstania: piątek, 14 cze 2013 13:13
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2013 09:22
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1485 razy