BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ PLECAKÓW DZIECIĘCYCH Z NADRUKIEM

Ruciane – Nida, dn. 14 / 06 / 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ PLECAKÓW DZIECIĘCYCH Z NADRUKIEM


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z dostawą plecaków dziecięcych wraz z nadrukiem – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa o wartości 1 505,03zł. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik – Kierownik projektu


______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: piątek, 14 cze 2013 15:57
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2013 22:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2013 09:22
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1742 razy