BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – przeznaczenie pod teren ciepłowni,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 229/287
4. Numer KW – OL1P/00012411/5
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 60 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,30 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren związany z energetyką cieplną.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 19 lipca 2013 r.
Data powstania: piątek, 28 cze 2013 13:02
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2013 09:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lip 2013 07:58
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1723 razy