BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.2.2013
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Urząd Miasta i Gminy, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Kamil Artur Siwik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności 19,4 m3.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 26 cze 2013 13:36
Data opublikowania: środa, 26 cze 2013 13:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:08
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 2063 razy