BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 08.07.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło na:
- część I – 3 oferty, - część II – 1 ofert, - część III – 4 oferty, - część IV – 2 oferty, - część V – 3 oferty.

Wybrano oferty Wykonawców:
- na część I: PKS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo, za cenę brutto – 3,67 zł/km,
- na część II: Zakładu Mechaniki Pojazdowej Bogdan Stankiewicz, Ukta 105A, 12-220 Ruciane-Nida, za cenę brutto – 3,65 zł/km,
- na część IIII: Zakładu Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida za cenę brutto – 2,22 zł/km,
- na część IV: Zakładu Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida za cenę brutto – 2,92 zł/km,
- na część V: Zakładu Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida za cenę brutto – 1,94 zł/km, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferty Wykonawców spełniają wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskały najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywają przetarg jako najkorzystniejsze złożone oferty.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert spełniających wymogi zamawiającego:
Na część I
Oferta nr 1
„PETRO BUS” Usługi Przewozowe Sławomir Parzych, Olszewo 7, 11-730 Mikołajki,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(3,67 zł : 6,40 zł) x 100 = 57,34 pkt
Razem: 57,34 pkt.
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gwiazda Roman, ul. Gwarna 4/10, 12-221 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(3,67 zł : 11,34 zł) x 100 = 32,36 pkt
Razem: 32,36 pkt.
Oferta nr 3
PKS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(3,67 zł : 3,67 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część II
Oferta nr 1
Zakład Mechaniki Pojazdowej Bogdan Stankiewicz, Ukta 105A, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(3,65 zł : 3,65 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część III
Oferta nr 1
„PETRO BUS” Usługi Przewozowe Sławomir Parzych, Olszewo 7, 11-730 Mikołajki,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(2,22 zł : 2,38 zł) x 100 = 93,28 pkt
Razem: 93,28 pkt.
Oferta nr 2
AUTO-BUS „SZEWCZYK” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida, cena oferty – 3,50 zł/km
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(2,22 zł : 3,50 zł) x 100 = 63,43 pkt
Razem: 63,43 pkt.
Oferta nr 3
Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(2,22 zł : 2,22 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część IV
Oferta nr 1
Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(2,92 zł : 2,92 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część V
Oferta nr 1
.AUTO-BUS „SZEWCZYK” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(1,94 zł : 3,60 zł) x 100 = 53,89 pkt
Razem: 53,89 pkt.
Oferta nr 2
Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(1,94 zł : 1,94 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Jeden Wykonawca składający ofertę na część III, IV i V zamówienia został wykluczony, a oferta odrzucona z postępowania przetargowego.
Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2013 14:28
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2013 15:15
Data przejścia do archiwum: środa, 31 lip 2013 07:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1917 razy