BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ukta, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 199
3. Powierzchnia: 3 300 m2
4. Ujawniona w księdze wieczystej KW OL1P/00013038/3.
5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowe, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ozn. nr geod. 199, o pow. 3 300 m2, będącą w użytkowaniu wieczystym Pana Pawła Jankiewicz, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVII/239/2013, z dnia 28.05.2013 roku. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego.
6. Rzeczoznawca majątkowy ustalił:
 wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości w kwocie 20 900,00 zł,
 wartość jej prawa użytkowania wieczystego w kwocie 13 493,00zł.

Na podstawie art. 69 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, w związku z czym nabywca przedmiotowej nieruchomości wnosi na rzecz jej sprzedawcy kwotę brutto 9 110,61zł, ustalona według wyliczenia:
20 900,00 zł – 13 493,00 zł = 7 407,00 zł plus 23% podatek VAT tj. 1 703,61 zł = 9 110,61 zł.
7. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26.07.2013 roku do dnia 16.08.2013roku.
Data powstania: środa, 24 lip 2013 14:38
Data opublikowania: piątek, 26 lip 2013 14:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sie 2013 11:09
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1655 razy