BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PODATKI 2007

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, że podstawą do obliczenia podatku rolnego od posiadanych gruntów na terenie gminy Ruciane-Nida na 2007 rok jest cena 1 q żyta wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 17 października 2006 r . w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745 z 25.10.2006r.) i wynosi 35,52 zł za 1 dt, stanowi to stawki: 2,5 q - 88,8000 zł od 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne), oraz 5,0 q - 177,6000 zł od 1 ha użytków rolnych (grunty pozostałe nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych).

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2007 r. jest stawka wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 746 z dnia 25.10.2006r.), która wynosi 133,70 zł za 1 m3 drewna, stanowi to stawkę 29,4140 zł za 1 ha fizyczny lasu oraz dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 14,7070 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości na 2007 r. są stawki wynikające z Uchwały Nr II/3/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy informuje, że wszystkie niezbędne wzory druków deklaracji oraz stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

www.bip.ruciane-nida.pl

oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w pokoju nr. 12.

Z poważaniem
Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2006 08:41
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2006 08:52
Data edycji: wtorek, 2 sty 2007 10:49
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sty 2011 10:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5066 razy
Ilość edycji: 1