BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.2.2013
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A, poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności powyżej 10 m3 (nie więcej jednak niż 100 m3) na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Inwestor PHU Kamil Artur Siwik.
Wobec powyższego informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3 w godz. od 7ºº do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia zawiadomienia.
Data powstania: czwartek, 15 sie 2013 09:03
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sie 2013 09:01
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1500 razy