BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej w miejscowości Osiniak-Piotrowo Gmina Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 06.08.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 4 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, za łączną cenę – 235.624,95 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 3 oferty spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1 - „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o. o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(252.319,67 zł : 235.624,95 zł) x 100 = 93,38 pkt Razem: 93,38 pkt.

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(235.624,95 zł : 235.624,95 zł) x 100 = 100,00 pkt Razem: 100,00 pkt.

Oferta nr 3 - Skanska S. A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(259.626,60 zł : 235.624,95 zł) x 100 = 90,76 pkt Razem: 90,76 pkt.

Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(267.260,55 zł : 235.624,95 zł) x 100 = 88,16 pkt Razem: 88,16 pkt.
Data powstania: środa, 21 sie 2013 12:31
Data opublikowania: środa, 21 sie 2013 13:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 sie 2013 09:37
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1826 razy