BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.101.2013
Ruciane-Nida, dn. 28 sierpnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV obejmującej linię napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN 15 kV wraz z demontażem zbędnej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr 244, 192/256, 192/269, 3143/3, 1143/1, 3143/2, 3144/1, 3145/3, 3153/2 położonych w obrębie m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida oraz na działkach nr 3154, 3160/2, 3161/1, 3162, 3163, 3166, 3167, 1001/10, 1003 położonych w obrębie Krzyże, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: piątek, 30 sie 2013 12:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 wrz 2013 09:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1461 razy