BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sporzadzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku)
Wykaz niniejszy obejmuje działki budowlane przeznaczone do sprzedaży, położone w Rucianem-Nidzie ul. Ogrodnicza, przeznaczone pod budownictwo mieszkalno-usługowe, ujawnione w KW 12959, niżej wymienione:

Nr geod. 48/8, o pow. 802 m2, cena 23.180,00 zł

Nr geod.48/9, o pow. 1.214 m2, cena 35.080,00 zł

Nr geod. 48/10, o pow. 580 m2, cena 16.760,00 zł

Nr geod. 48/11, o pow. 666 m2, cena 19.250,00 zł

Nr geod. 48/12, o pow. 932 m2, cena 26.930,00 zł


1. Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XLIII/57/2002 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 11.06.2002 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2. Przetarg ustny nieograniczony wyłania nabywcę i cene sprzedaży działki. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu,
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży,
4. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń,
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 09.01.2006 roku do dnia 30.01.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2006 14:48
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2006 15:14
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2006 10:36
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2484 razy