BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.101.2013
Ruciane-Nida, dn. 10 września 2013 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

Nasz znak:
PNO.6730.101.2013Na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wnosi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV obejmującą linię napowietrzno-kablową SN 15kV oraz złącze kablowe 15kV wraz z demontażem zbędnej linii napowietrznej SN 15kV na działkach 244, 192/256, 192/269, 3143/3, 1143/1, 3143/2, 3144/1, 3145/3, 3153/2 położonych w obrębie geodezyjnym m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida oraz na działkach nr 3154, 3160/2, 3161/1, 3162, 3163, 3166, 3167, 1001/10, 1003, położonych w obrębie Krzyże, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok ul. Elektryczna 13.

Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a
Data powstania: środa, 11 wrz 2013 13:22
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:11
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1639 razy