BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.102.2013
Ruciane-Nida, dn. 10 września 2013 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

Nasz znak:
PNO.6730.102.2013Na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wnosi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV obejmującą linię napowietrzno-kablową SN 15kV oraz złącze kablowe 15kV wraz z demontażem zbędnej linii napowietrznej SN 15kV na działkach 1181/3, 253/3, 254/2, 1194/4, 263/1, 264/13, 283/5, 288/2, 1210/8, 289/2, 331, 274/1, 318, 319, 313, 330/2, 330/4, 330/5, 1230, 1231, 1252, 1253, 1275, 1276, 1297, 1298, 1631 położonych w obrębie geodezyjnym Karwica, gmina Ruciane-Nida oraz na działkach nr 238/1, 174, 173, 1321/1, położonych w obrębie geodezyjnym Hejdyk, gmina Pisz. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok ul. Elektryczna 13.

Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a
Data powstania: środa, 11 wrz 2013 13:27
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:11
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1621 razy