BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 536
3. Powierzchnia łączna: 187 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVIII/256/2013, z dnia 25.06.2013roku.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 12 060,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012960/8.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 12 060,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 14 833,80 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 2 773,80 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.09.2013 roku do dnia 04.10.2013roku.
Data powstania: piątek, 13 wrz 2013 08:50
Data opublikowania: piątek, 13 wrz 2013 10:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 09:38
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1692 razy