BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rucianem-Nidzie zaprasza do złożenia ofert.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bieżąca kotła c.o. w sezonie grzewczym w 2013/2014 w kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie.
Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.
Po sezonie grzewczym-konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z pobiałkowaniem ścian.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu i podpisaną.
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: "Obsługa kotłowni".
W kopercie wewnętrznej należy umieścić kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o..
Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny cyfrowo oraz słownie.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej 15 do dnia 27 września 2013 do godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie zostaną oferentowi zwrócone bez otwarcia.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 września 2013 r. o godz. 14:00.

ZASADY OCENY OFERTY:
Cena oferenta – 100%

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ul.Mazurskiej 15 tel. 87 423 10 73.
Data powstania: poniedziałek, 16 wrz 2013 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 16 wrz 2013 15:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 paź 2013 08:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1818 razy