BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę 2kpl. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu.

Ruciane – Nida, dn. 16 / 09 / 2013r.
PF.042.20.2013.KS
Lp.3.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2kpl. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu.

Zamawiający:
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida
NIP 849-150-39-43 / REGON 790671544

Przedmiotem zapytania jest: dostawa na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwicy 2kpl. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu (sprzęt fabrycznie nowy). Szczegółowy opis asortymentu:
• Automat oddechowy. 2 dopuszczalne opcje. 1) Nadciśnienie w masce wytwarzane automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski. 2) Automat uruchamiany pierwszym wdechem.
• Reduktor wysokiego ciśnienia HP/MP. Reduktor typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar. Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych. Montowany na ruchomym zawiasie ułatwiającym podłączenie butli różnego typu. Po zastosowaniu trójnika, aparat przystosowany do użytku z jedną, jak i z dwoma butlami. Reduktor wyposażony w zawór bezpieczeństwa.
• Manometr wysokiego ciśnienia i sygnał alarmowy. Manometr znajduje się na pasie blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza (< 4, 5 l/min). Emitowany sygnał o natężeniu ok. 90db i głośność ok. 30 Hz (z odległości 1m). Alarm uruchamiany jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar +/- 5 bar. Manometr wyposażony w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali ( 0 – 400 bar i 0 – 40 MPa. Manometr osłonięty gumową obudową.
• Noszak. Regulowany, dwupozycyjny noszak. Antystatyczny, odporny na wysoką temperaturę bezpośrednie działanie płomieni zgodnie z najnowszą dyrektywą PED i EN 137-2006. Noszak wyposażony w min. 2 boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana płyta naramienna wykonana z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury. Wszystkie przewodu oraz reduktor pierwszego stopnia osłonięte.
• Pasy nośne. Szerokie i łatwe do wyregulowania pasy naramienne spełniające wymogi normy 137-2006.
• Maska pełnotwarzowa. Certyfikowana na zgodność z normą EN 136 – III (do stosowania w przemyśle i strażach pożarnych). Maska z paskami nagłowia, z siatką oraz z zaczepami do hełmu strażackiego.
• Drugie wyjście średniego ciśnienia. Służące do podłączenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego i umożliwiające ewakuację poszkodowanej osoby ze strefy zadymionej lub skażonej.
• Napełnianie zgodnie z normą DIN EN 144-2 / EN.
• Certyfikowany zgodnie ze standardem europejski EN 137 – 2006; EN 136.

Miejsce i termin realizacji dostawy: Siedziba Zamawiającego (Urząd Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida), do dnia 18.10.2013r.

Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres dostawcy,
• całkowitą wartość zamówienia z uwzględnieniem kosztów dowozu,
• wzór formularza oferty w załączeniu.

Sposób i termin składania ofert:
• Ofertę proszę przedłożyć osobiście / listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na 2kpl. aparatów oddechowych”.
• Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida.
• Termin składania ofert upływa dnia 27 / 09 / 2013r. Liczy się data wpływu.

Dodatkowych informacji udziela:
• Karol Syta – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Promocji UMiG w Rucianem – Nidzie, tel. 087 425-44-36, e – mail karol.syta@ruciane-nida.pl

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.ruciane-nida.pl.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 wrz 2013 07:43
Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2013 07:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 paź 2013 08:21
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1835 razy