BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa w Ukcie zaprasza do złożenia ofert.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa bieżąca dwóch kotłów c.o. w sezonie grzewczym w 2013/2014 w kotłowniach Szkoły Podstawowej w Ukcie.
Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.
Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z pobiałkowaniem ścian.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu podpisaną.
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.
Na kopercie należy umieścić napis "Obsługa kotłowni".
Do oferty należy dołączyć kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.
Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto cyfrowo oraz słownie za 1 miesiąc pracy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej w Ukcie do dnia 30 września 2013 do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie zostaną oferentowi zwrócone bez otwarcia.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 września 2013 r. o godz. 14:00.

ZASADY OCENY OFERTY
Cena oferenta – 100%

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ukcie tel. 87 425 72 90.
Data powstania: wtorek, 17 wrz 2013 11:08
Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2013 11:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 paź 2013 08:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1868 razy