BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

PNO.6220.1.2011.2013
Stosownie do dyspozycji art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – t.j.), Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 87/20, położonej w obrębie Ruciane-Nida nie zostanie załatwiona w terminie, z uwagi na konieczność wykonania przez biegłego opinii. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczam na 16 listopada 2013 roku.
Data powstania: środa, 18 wrz 2013 09:55
Data opublikowania: środa, 18 wrz 2013 14:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 wrz 2013 14:21
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1620 razy