BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod uprawy rolne,
2. Położenie nieruchomości – Zameczek,
3. Numer działki – 32/1
4. Numer KW – 15483
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 11.054 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10 zł/m2 brutto rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 20 września 2013 r. do dnia 11 października 2013 r.
Data powstania: piątek, 20 wrz 2013 11:33
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 paź 2013 09:14
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1301 razy