BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.106.2013

Ruciane-Nida, dn. 20 września 2013 r.PNO.6730.106.2013ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 27/4, 86/1, 136/1, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/23, 35/39, 35/40, 35/38, 35/37, 35/36 położonych w obrębie geodezyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Białystok Rejon Ełk.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).


Otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. Zainteresowane strony wg wykazu geodezyjnego
3. a/a
Data powstania: piątek, 20 wrz 2013 12:48
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2013 12:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:12
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1812 razy