BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa w Ukcie zaprasza do złożenia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego.
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego w ilości około 10000 litrów. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.

 1. Dostarczony olej napędowy grzewczy powinien być I klasy (wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6MJ/kg).
 2. Termin realizacji zamówienia: od 04.10.2013 r. do 30.04.2014 r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida, e-mail: spukta@o2.pl, do dnia 04.10.2013 r. godz. 12:00
 4. Termin otwarcia ofert: 04.10.2013 r. godz. 14:00
 5. Oferta powinna być przesłana e-mailem, za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona osobiście przez oferenta.
 6. Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty w terminie 14-stu dni od otrzymania faktury, na wskazany przez wykonawcę rachunek.
 7. Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi na terenie RP,
  2. Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
  3. Dysponują specjalistycznym taborem transportowym,
  4. Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia zgodnie z warunkami płatności wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Cena: 100%
 9. Osoba upoważniona do kontaktu: Grażyna Słabek – sekretarz szkoły tel. 87 425 72 90


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie

Barbara Pyrdoł

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2013 15:08
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 09:38
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1364 razy