BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PNO.6730.106.2013

OBWIESZCZENIE
Ruciane-Nida, dn. 23 września 2013 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

Nasz znak:
PNO.6730.106.2013Na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wnosi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej Nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach 27/4, 86/1, 136/1, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/23, 35/39, 35/40, 35/38, 35/37, 35/36 położonych w obrębie Wejsuny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. Białystok Rejon Ełk.
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a

Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2013 10:58
Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2013 11:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:12
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1762 razy