BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej sporzadzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku)
Wykaz niniejszy obejmuje działkę która w planie zagospodarowania przestrzennego określona jest jako teren o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Położona jest w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej, ujawniona w KW 12965

Nr geod. 217/5, o pow. 67 m2, cena 1.830,00 zł

1. Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w wykonaniu uchwały nr XXXVI/75/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 27.10.2005 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2. Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkr. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poprawę warunków zagospodarowania terenu przeległego ozn. nr geod. 633.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży,okazanie granic działki nastąpi na koszt nabywcy. Cenę sprzedaży należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Umowa notarialna sporzadzona zostanie na koszt nabywcy.
4. Protokół uzgodnień zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten bedzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 09.01.2006 roku do dnia 30.01.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje
Data powstania: wtorek, 10 sty 2006 08:46
Data opublikowania: wtorek, 10 sty 2006 08:55
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2006 10:36
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2450 razy