BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI 3 – 5 LETNICH DO DODATKOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W RUCIANEM – NIDZIE NA ROK SZKOLNY 2013 / 2014

Projekt pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Ruciane – Nida, dn. 01 / 10 / 2013r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI 3 – 5 LETNICH
DO DODATKOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM
W RUCIANEM – NIDZIE NA ROK SZKOLNY 2013 / 2014

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” / Nr POKL.09.01.01-28-008/13 w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w okresie od XI.2013r. do VI.2015r. zostanie utworzona dodatkowa grupa przedszkolna dla 25 dzieci w wieku 3 – 5 lat.
Od dnia 01 / 10 / 2013r. do dnia 08 / 10 / 2013r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie (ul. Gwarna 2, 12-220 Ruciane-Nida) przyjmowane są zgłoszenia dzieci w wieku 3-5 lat do dodatkowej grupy przedszkolnej. Uwaga! W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc o przyjęciu decydować będą następujące kryteria: zamieszkanie na wsi-55pkt, matka / ojciec niepełnosprawny / niezdolny do pracy / samodzielnej egzystencji-15pkt, matka / ojciec bezrobotny-5pkt, rodzina objęta wsparciem pomocy społecznej-5pkt, wielodzietna rodzina-5pkt, zamieszkanie najbliżej Przedszkola-5pkt.
Dzieci zakwalifikowane do udziału w projekcie będą nieodpłatnie korzystać z 5 – godzinnego programu nauczania, wyżywienia, dodatkowych zajęć takich jak zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, warsztaty plastyczne, język angielski, rytmika. Dzieci zostaną objęte opieką pedagoga. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych dzieciom zostanie również zapewniony dowóz.
Wymagane dokumenty (formularze dostępne w Przedszkolu Miejskim):
1. Karta zgłoszenia dziecka.
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3. Zakres danych osobowych.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
6. Oświadczenie dot. składania wymaganych informacji.
Bliższych informacji udziela Pani Renata Skopnik, Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie (Kierownik projektu). Tel. 087 423-64-41.


Burmistrz Miasta i Gminy

Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 paź 2013 09:36
Data opublikowania: wtorek, 1 paź 2013 10:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 paź 2013 09:42
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1945 razy