BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI W WIEKU 3 – 5 LAT NA DODATKOWE ZAJĘCIA

Projekt pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Ruciane – Nida, dn. 01 / 10 / 2013r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
DZIECI W WIEKU 3 – 5 LAT NA DODATKOWE ZAJĘCIA

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” / Nr POKL.09.01.01-28-008/13 w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie oraz w Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ukcie w okresie od X.2013r. do VI.2015r. będą realizowane dodatkowe nieodpłatne zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, warsztaty plastyczne, język angielski, rytmika. Dodatkowo dzieci będą objęte opieką pedagoga.

Wszystkich rodziców / opiekunów dzieci w wieku 3 – 5 lat, zameldowanych na terenie Gminy Ruciane – Nida, korzystających z edukacji przedszkolnej – proszę o niezwłoczne składanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych wymaganych dokumentów. Zgłoszenia są przyjmowane w Sekretariacie Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie (Biurze projektu) bądź w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ukcie (dot. dzieci Oddziału przedszkolnego w Ukcie). Udział Państwa dziecka w dodatkowych zajęciach jest uzależniony od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
2. Zakres danych osobowych.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
5. Oświadczenie dot. składania wymaganych informacji.

Bliższych informacji udziela Pani Renata Skopnik, Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie (Kierownik projektu). Tel. 087 423-64-41.


Burmistrz Miasta i Gminy

Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 paź 2013 09:45
Data opublikowania: wtorek, 1 paź 2013 10:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2013 08:27
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1748 razy