BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/8
3. Powierzchnia łączna: 1350 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/130/2012, z dnia 31.05.2012roku.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 8 MN, MP – tereny zabudowy mieszkaniowej lub przy połączeniu trzech działek zabudowy pensjonatowej.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 63 180,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013030/7.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 63 180,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 77 711,40 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 14 531,40 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.10.2013 roku do dnia 04.11.2013roku.
Data powstania: piątek, 11 paź 2013 07:39
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lis 2013 13:21
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1419 razy