BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/6
3. Powierzchnia łączna: 1450 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/128/2012, z dnia 31.05.2012 roku.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 8 MN, MP – tereny zabudowy mieszkaniowej lub przy połączeniu trzech działek zabudowy pensjonatowej.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 67 860,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013030/7.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 67 860,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 83 467,80 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 15 607,80 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04.10.2013 roku do dnia 25.10.2013 roku.
Data powstania: piątek, 4 paź 2013 10:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2013 12:19
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1613 razy