BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod oczyszczalnię ścieków,
2. Położenie nieruchomości – Krzyże,
3. Numer działki – 124/2 i cz. 124/3
4. Numer KW – 7381
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 10 000 m2.
6. Wysokość czynszu dzierżawnego, do czasu uruchomienia oczyszczalni wynosi 500,00 zł + VAT rocznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 30 lat.
8. Ww. nieruchomości nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego po uruchomieniu nowo wybudowanej oczyszczalni.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 października 2013 r. do dnia 25 października 2013 r.
Data powstania: piątek, 4 paź 2013 10:48
Data opublikowania: piątek, 4 paź 2013 08:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2013 12:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1716 razy