BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 01.10.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 2 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, za łączną cenę – 121.896,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęła jeszcze 1 oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 - SERWISDROGOWY.PL Sp. z o. o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(121.896,00 zł : 163.296,00 zł ) x 100 = 74,65 pkt
Razem: 74,65 pkt.

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(121.896,00 zł : 121.896,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: czwartek, 10 paź 2013 09:43
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2013 14:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 paź 2013 08:40
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1792 razy