BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wólka, Osiniak-Piotrowo oraz Gałkowo, Gmina Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 25.09.10.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły 3 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: „JAKKON” Sp. z o. o., ul. Targowa 39B, 07-412 Ostrołęka, za łączną cenę – 148.943,54 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęły jeszcze 2 oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 - „JAKKON” Sp. z o. o., ul. Targowa 39B, 07-412 Ostrołęka
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(48.943,54 zł : 48.943,54 zł ) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Oferta nr 2 – Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Sadowski, ul. Jeziorna 14, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(48.943,54 zł : 69.242,85 zł) x 100 = 70,69 pkt
Razem: 70,69 pkt.

Oferta nr 3 – Usługi ogólnobudowlane „MAR-BUD” Mysiorski Zenon, ul. Topolowa 59, 11-710 Piecki
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(48.943,54 zł : 48.981,89 zł) x 100 = 99,93 pkt
Razem: 99,93 pkt.
Data powstania: piątek, 11 paź 2013 10:21
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2013 12:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 paź 2013 11:03
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1721 razy