BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami):

Działka Gminy Rciane-Nida przeznaczona do zamiany:
ozn. nr geod. 48/23, o pow. 1.731 m2, położona w Rucianem-Nidzie ul. Ogrodnicza, ujawniona w KW 12959, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną i częściowo pod warsztat rzemiosła uciążliwego,
Cena - 44.280,00 zł.

Działka Państwa Jerzego i Barbary Macewicz przeznaczona do zamiany:
ozn. nr geod. 49/20, o pow. 368 m2, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, ujawniona w KW 22253, przeznaczona jako teren istniejącego ciągu pieszego w pasie drogi krajowej nr 58,
Cena - 15.640,00 zł.

Powyższe działki przeznaczone są do zamiany w drodze bezprzetargowej zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVI/77/2005, z dnia 27.10.2005 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
2. Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. W związku z wyżej wymienioną ceną zamienianych działek wystąpi dopłata po stronie Państwa Macewiczów na rzecz Gminy Ruciane-Nida w kwocie 28.640,00 zł tj. 44.280,00 zł - 15.640,00 zł = 28.640,00 zł, do której zostanie doliczony 22% podatek VAT tj. 6.300,80 zł = 34.940,80 zł plus koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży 550,00 zł tj.( wydzielenie działki 350,00 zł + wycena działki 200,00 zł) łącznie 35.490,80 zł.
Okazanie granic działek może nastąpić na koszt nabywców.
Kwotę 35.490,80 zł można wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie bądź można złożyć wniosek o rozłożenie jej na raty oprocentowane zabezpieczone hipotecznie.
4. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt Gminy Ruciane-Nida.
5. Protokół uzgodnień zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie zamiany.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 11.01.2006 roku do dnia 3.02.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: środa, 11 sty 2006 12:30
Data opublikowania: środa, 11 sty 2006 14:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2006 08:43
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2501 razy