BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Wejsuny, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 118/3
3. Powierzchnia łączna: 3038 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVIII/253/2013, z dnia 25.06.2013roku.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast na przedmiotową nieruchomość wydana została Decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 60 487,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00015492/7.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 60 487,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 74 399,01 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 13 912,01 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.10.2013 roku do dnia 08.11.2013roku.
Data powstania: piątek, 18 paź 2013 07:25
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 lis 2013 09:49
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1622 razy