BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA PRASOWEGO - PRZEDSZKOLE

Ruciane – Nida, dn. 16 / 10 / 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA PRASOWEGO


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zamieszczenie 1 szt. ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno – promocyjnym projekt – informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez AGENCJA WYDAWNICZA PISZ TYGODNIK PISKI, Marek Truszkowski, ul. Okopowa 3A, 12-200 Pisz o wartości brutto 381,30zł. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik – Kierownik projektu
______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: środa, 16 paź 2013 12:11
Data opublikowania: środa, 16 paź 2013 13:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 paź 2013 07:33
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1522 razy