BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie z dnia 16 / 10 / 2013r. - I ETAP

Ruciane – Nida, dn. 16 / 10 / 2013r.

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie z dnia 16 / 10 / 2013r.
- I ETAP

Nabór dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skład Komisji:
1. Renata Skopnik - Przewodniczący,
2. Karol Syta - Sekretarz,
3. Grażyna Jagłowska - Członek.


W odpowiedzi na otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w wyznaczonym terminie wpłynęła jeszcze 1 oferta, którą z przyczyn niezamierzonych nie przedłożono Komisji rekrutacyjnej do oceny. Po dokonaniu formalnej oceny zgodności oferty z ogłoszeniem o naborze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z dnia 30 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela / nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – Komisja do przeprowadzenia konkursu w/w składzie stwierdziła, że oferta Pani Karoliny Szulc, zam. Pisz spełnia wymagania formalne.

W związku z powyższym ww. osoba została zakwalifikowana do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona w dniu 23 / 10 2013r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie. Kandydata prosimy o zgłoszenie swojej obecności w Sekretariacie UMiG w Rucianem-Nidzie.


Przewodnicząca Komisji

Renata Skopnik
Data powstania: środa, 16 paź 2013 13:25
Data opublikowania: środa, 16 paź 2013 13:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 paź 2013 07:33
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1804 razy