BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH - PRZEDSZKOLE


Ruciane – Nida, dn. 16 / 10 / 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych – informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez HAPIS SP. Z O.O , ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno, brutto 1 684,69zł. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik – Kierownik projektu


______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: środa, 16 paź 2013 13:46
Data opublikowania: środa, 16 paź 2013 13:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 paź 2013 07:33
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1515 razy