BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod parking,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 115/34,
-Numer KW – 13032,
-Powierzchnia nieruchomości – 50 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,50 zł/m2 miesięcznie + VAT.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny do 31 marca z góry za każdy rok objęty umową na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżania i podwyższania czynszu dzierżawnego
5. O każdej zmianie wysokości czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 stycznia 2006 r. do dnia 9 lutego 2006 r.
Data powstania: czwartek, 19 sty 2006 12:43
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2006 08:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lut 2006 08:34
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2434 razy