BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dowóz dzieci w wieku 3 – 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” ogłoszonego w dniu 11.10.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta Wykonawcy: Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9, 12-214 Wiartel, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest traktowana jako najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert spełniających wymogi zamawiającego:

Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9, 12-214 Wiartel
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(3,50 zł : 3,50 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: wtorek, 22 paź 2013 10:17
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 paź 2013 07:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1528 razy