BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa edukacyjna w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie – III” ogłoszonego w dniu 09.10.2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło na:
- część I – 1 oferta, - część II – 1 oferta, - część III – 1 oferta, - część IV – 1 oferta, - część V – 1 oferta, część VI – 1 oferta, część VII - 4 oferty, część VIII – 1 oferta, część IX – 2 oferty, część X – 1 oferta, część XI – 2 oferty, część XII – 2 oferty.

Wybrano oferty Wykonawców:
- na część I: Renata Kowalczyk, Karwica 11, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 50,00 zł/h
- na część II: Anna Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 55,00 zł/h
- na część III: Janusz Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 55,00 zł/h
- na część IV: Janusz Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 55,00 zł/h
- na część V: Jolanta Bartosik, ul. Polna 3/24, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 56,00 zł/h
- na część VI: Ewa Jastrzębska, ul. Zielona 38/14, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 58,00 zł/h
- na część VII: Centrum Edukacji i Prawa Euro Wiedza, ul. Michała Siedleckiego 13/40, 31-536 Kraków, cena oferty – 44,00 zł/h
- na część VIII: Centrum Edukacji i Prawa Euro Wiedza, ul. Michała Siedleckiego 13/40, 31-536 Kraków, cena oferty – 44,00 zł/h
- na część IX: Monika Katarzyna Święcka, ul. Słowiańska 8, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 54,00 zł/h
- na część X: Monika Katarzyna Święcka, ul. Słowiańska 8, 12-220 Ruciane-Nida, cena oferty – 54,00 zł/h
- na część XI: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Halina Chorążewicz, ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno, cena oferty – 53,00 zł/h
- na część XII: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Halina Chorążewicz, ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno, cena oferty – 57,00 zł/h
za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferty Wykonawców spełniają wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskały najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywają przetarg jako najkorzystniejsze złożone oferty.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert spełniających wymogi zamawiającego:
Na część I
Oferta nr 1
Renata Kowalczyk, Karwica 11, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(50,00 zł : 50,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część II
Oferta nr 1
Anna Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(55,00 zł : 55,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część III
Oferta nr 1
Janusz Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(55,00 zł : 55,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część IV
Oferta nr 1
Janusz Koziatek, Ładne Pole 28, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(55,00 zł : 55,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część V
Oferta nr 1
Jolanta Bartosik, ul. Polna 3/24, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(56,00 zł : 56,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część VI
Oferta nr 1
Ewa Jastrzębska, ul. Zielona 38/14, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(58,00 zł : 58,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część VII
Oferta nr 1
Langras s.c., ul. 1-go Sierpnia, 12-715, 37-450 Stalowa Wola, 97,78 pkt
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(44,00 zł : 45,00 zł) x 100 = 97,78 pkt
Razem: 97,78 pkt.
Oferta nr 2
Centrum Edukacji i Prawa Euro Wiedza, ul. Michała Siedleckiego 13/40, 31-536 Kraków
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(44,00 zł : 44,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Oferta nr 3
Mirosław Szulczyński, ul. Polna 51B/60, 18-400 Łomża, – 75,86 pkt
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(44,00 zł : 58,00 zł) x 100 = 75,86 pkt
Razem: 75,86 pkt.
Oferta nr 4
Mirosława Radziszewska, ul. Słoneczna 5c, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(44,00 zł : 57,00 zł) x 100 = 77,19 pkt
Razem: 77,19 pkt.

Na część VIII
Oferta nr 1
Centrum Edukacji i Prawa Euro Wiedza, ul. Michała Siedleckiego 13/40, 31-536 Kraków
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(44,00 zł : 44,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część IX
Oferta nr 1
Monika Katarzyna Święcka, ul. Słowiańska 8, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(54,00 zł : 54,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Oferta nr 2
Mirosław Szulczyński, ul. Polna 51B/60, 18-400 Łomża, cena oferty – 58,00 zł/h
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(54,00 zł : 58,00 zł) x 100 = 93,10 pkt
Razem: 93,10 pkt.

Na część X
Oferta nr 1
Monika Katarzyna Święcka, ul. Słowiańska 8, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(54,00 zł : 54,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część XI
Oferta nr 1
Ewa Fura, ul. Dworcowa 30b, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(53,00 zł : 57,00 zł) x 100 = 92,98 pkt
Razem: 92,98 pkt.
Oferta nr 2
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Halina Chorążewicz, ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno oferty – 58,00 zł/h
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(53,00 zł : 53,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Na część XII
Oferta nr 1
Barbara Pyrdoł, ul. Polna 17A, 12-221 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(57,00 zł : 58,00 zł) x 100 = 98,28 pkt
Razem: 98,28 pkt.
Oferta nr 2
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Halina Chorążewicz, ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno oferty – 58,00 zł/h
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(57,00 zł : 57,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: wtorek, 22 paź 2013 10:19
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2013 10:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 paź 2013 07:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2269 razy