BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA - PRZEDSZKOLE

Ruciane – Nida, dn. 31 / 10 / 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH
ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę pomocy dydaktycznych oraz elementów wyposażenia – informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź o wartości 8 066,05zł brutto, gdzie część 1 to 3 114,48zł, część 3 to 2 383,79zł, część 4 to 2 567,78zł. Uzasadnienie: jest to jedyna złożona oferta. Jej wartość całkowita mieści się w ogólnej łącznej szacowanej wartość zamówienia

Uzasadnienie: są to oferty najkorzystniejsze cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik – Kierownik projektu


______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2013 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2013 14:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 lis 2013 09:49
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1548 razy