BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O PONOWNYM WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA NA VII CZĘŚĆ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA VIII CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa edukacyjna w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie – III” ogłoszonego w dniu 09.10.2013 r. informuje, że do tut. Urzędu, po ogłoszeniu wyników przetargu, w dniu 06.11.2013 r. wpłynęło faksem pismo od Wykonawcy: Centrum Edukacji i Prawa Euro Wiedza, ul. Michała Siedleckiego 13/40, 31-536 Kraków, dotyczące VII i VIII części zamówienia, iż nie podpisze umowy na realizację tego zamówienia.
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający wybrał na część VII zamówienia następną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez przeprowadzania ponownego badania ich i oceny.
Następną najkorzystniejszą, na VII część zamówienia jest oferta firmy: Langras s.c., ul. 1-go Sierpnia, 12/715, 37-450 Stalowa Wola spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego za cenę 45,00 zł/h, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Na VIII część zamówienia złożono tylko jedną ofertę przez Wykonawcę: Centrum Edukacji i Prawa Euro Wiedza, ul. Michała Siedleckiego 13/40, 31-536 Kraków. W związku z odmową podpisania umowy Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp unieważnia postępowanie na VIII część zamówienia.
Data powstania: czwartek, 7 lis 2013 09:41
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2013 09:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lis 2013 09:36
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1831 razy