BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „W stronę aktywnej integracji” ogłoszonego w dniu 28 października 2013 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta Wykonawcy: Centrum Szkolenia Kierowców Adam Sobiech, 18-400 Łomża, ul. T. Kościuszki 1, za łączną cenę – 13.410,00 zł brutto, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest traktowana jako najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert spełniających wymogi zamawiającego:

Centrum Szkolenia Kierowców Adam Sobiech, 18-400 Łomża, ul. T. Kościuszki 1
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(13.410,00 zł : 13.410,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: czwartek, 7 lis 2013 12:30
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2013 14:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lis 2013 09:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1791 razy