BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.6.2012.2013
Działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych, bezdotykowej dwustanowiskowej myjni samochodów osobowych, okręgowej stacji kontroli pojazdów, motelu na 20 miejsc sypialnych z częścią gastronomiczną oraz zjazdu na działkę 16/1 z drogi krajowej nr 58 i wojewódzkiej nr 610 Piecki – Ruciane-Nida, na działce nr 16/1, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, obszar Natura 2000,, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony postępowania , iż mogą się zapoznać ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie tut. Urząd przypomina, iż zawiadomienie stron w przedmiotowym postępowaniu odbywa się na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego a więc poprzez obwieszczenie.
Data powstania: wtorek, 12 lis 2013 14:08
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2013 15:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 gru 2013 14:16
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1734 razy