BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.1.2011.2013
Stosownie do dyspozycji art. 36 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. z 2013 r, poz. 267), Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 87/20, położonej w obrębie Ruciane-Nida nie zostanie załatwiona w terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia przez inwestora dokumentacji dołączonej do wniosku oraz uzyskania ponownej opinii biegłego. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczam na dzień 31 stycznia 2014 roku.
Data powstania: środa, 13 lis 2013 13:22
Data opublikowania: środa, 13 lis 2013 13:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 gru 2013 15:19
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1830 razy