BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 17/3,
-Numer KW – 13030,
-Powierzchnia nieruchomości – 2000 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,08 zł/m2 rocznie.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 1 roku.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny do 31 marca z góry za każdy rok objęty umową na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżania i podwyższania czynszu dzierżawnego
5. O każdej zmianie wysokości czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 3 lutego 2006 r. do dnia 24 lutego 2006 r.


Data powstania: piątek, 3 lut 2006 10:59
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 mar 2006 14:45
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2088 razy