BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA CATERING - PRZEDSZKOLE

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 21 / 11 / 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA CATERING.


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Niniejszym informuję, że Beneficjent zdecydował o wyborze oferty złożonej przez GASTRO BUSINESS Sebastian Schurmann, Krutyń 22a, 11-710 Piecki, o wartości 180,00zł. Uzasadnienie: jest to jedyna oferta. Jej wartość mieści się w planowanym budżecie.Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik– Kierownik projektu

______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: czwartek, 21 lis 2013 11:25
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2013 11:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lis 2013 09:27
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1812 razy