BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie – III” ogłoszonego w dniu 14.11.2013 r. zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 3 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Mirosław Szulczyński, ul. Polowa 51B/60, 18-400 Łomża, cena oferty – 55,00 zł/h brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęła jeszcze jedna oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez Zamawiającego

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert spełniających wymogi zamawiającego:

Oferta nr 1
Ewa Sobiewska, ul. Świerczewskiego 2, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(55,00 zł : 57,00 zł) x 100 = 96,50 pkt
Razem: 96,50 pkt.

Oferta nr 3
Mirosław Szulczyński, ul. Polowa 51B/60, 18-400 Łomża,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(55,00 zł : 55,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Jeden Wykonawca został wykluczonych, a ofertę uznano za odrzuconą z postępowania przetargowego
Data powstania: czwartek, 28 lis 2013 12:15
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2013 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 gru 2013 09:42
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1776 razy