BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Wólka, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 131/2
3. Powierzchnia: 569 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXIX/272/2013, z dnia 22.08.2013 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 106, położonej w miejscowości Ruciane-Nida.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 11 340,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013652/3.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 11 340,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 13 948,20 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 2 608,20 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.01.2014 roku do dnia 07.02.2014 roku.
Data powstania: piątek, 17 sty 2014 12:27
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2014 13:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lut 2014 10:31
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1880 razy